Disclaimer

Onverminderd de bijzondere vermeldingen die verwijzen naar de verschillende secties van spamicide.be, hebben de teksten gepubliceerd op deze site een informatief en/of documentair karakter.

Gelieve in acht te nemen dat een bepaald aantal benamingen, tekens en logo's (onder andere het logo en de benaming ergopos.be / zeuscomputer.be) beschermde merken zijn.

Alle geschillen met betrekking tot de site ergopos.be vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd.