Privé-leven

Zeuscomputer.be / Ergopos.be zamelt persoonlijke gegevens in met als doel ze te publiceren als referentie op de website.

Wij zullen geen enkele informatie die op u betrekking heeft, zoals adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer of identificatiegegevens, zonder uw toestemming bekendmaken, delen of verkopen aan derden.

U hebt het recht op kosteloze inzage in de persoonlijke gegevens die zeuscomputer.be over u heeft verzameld en om onjuiste, onvolledige of irrelevante informatie te verwijderen of recht te zetten. Stuur hiervoor via e-mail een aanvraag naar info@zeuscomputer.be.

Zeuscomputer.be verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.